baş_banner
Sygyr eti seriýasy

Sygyr eti seriýasy

Haýwan haýwan iýmit zawody Sygyr eti we goýun it iýmiti 100% arassa sygyr / goýun etinden öndürildi. Çig malyň hemmesi öz fermamyzdan we Hytaý gözegçilik we karantin zawodyndan.El bilen ýasalan, reňk ýok, konserwantlar, goşundylar ýok.Sygyr etiniň iýmit formulasy, itiň sütüklerini ýalpyldawuk we güýçli süňklere öwürýän az ýagly we belokly maddalar bilen häsiýetlendirilýär.Esasanam ösýän itler üçin amatly Luscious zawodynda önümçiligiň her bir prosedurasynda işleýän 50 işgärden ybarat ýörite hünärli topar bar.Olaryň köpüsiniň işinde 10 ýyldan gowrak tejribesi bar. Zawodda önümçiligiň howpsuzlygyny gözegçilikde saklamak üçin metal kesgitlemek, çyglylyk synagy, ýokary temperatura sterilizasiýa enjamy we ş.m. bar.