baş_banner
Hil barlagy

Kompaniýa HACCP, ISO9000, BRC şahadatnamasyny we ähli önümçiligi HACCP ülňülerine we talaplaryna laýyklykda berk gözegçilikde saklandy.

1.Team: Zawodda önümçiligiň her bir prosedurasynda işleýän 50 işgärden ybarat ýörite hünärli topar bar.Olaryň köpüsiniň işinde 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.

2.Material: Çig malyň hemmesi öz fermamyzdan we Hytaýda gözegçilik we karantin hasaba alnan zawod - Her bir material zawoda gelensoň barlanar.Ulanylýan materialymyzyň 100% tebigy we saglykdygyna göz ýetirmek.

3. Önüm barlagy: Zawodda önümçiligiň howpsuzlygyny gözegçilikde saklamak üçin metal kesgitlemek, çyglylyk synagy, ýokary temperatura sterilizasiýa enjamy we ş.m. bar.

fer

4. Tamamlanan harytlary barlamak: zawodda gaz hromatografiýasy we suwuk hromatografiýa enjamy, şeýle hem himiki galyndylary we mikroorganizmleri barlamak üçin ulanylýan ähli enjamlar bilen laboratoriýa döredildi. Bu proses başdan ahyryna çenli barlanýar we gözegçilikde saklanýar.

afe2

5. Üçünji tarapyň gözden geçirmesi: SGS we PONY ýaly üçünji tarap synag instituty bilen hem uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz bar. Bu, öz laboratoriýamyzdaky ähli netijeleriň dogrudygyny anyklamakdyr.

ayc1