baş_banner
Towuk Jerki seriýasy

Towuk Jerki seriýasy

Tebigy towuk jeren haýwan iýmiti, 100% arassa towuk göwüsinden ýasalan et, ýumşak we çeýnendir. Towuk göwsi öz fermamyzdan gelýär we düzümleri täze we sagdyn , El bilen ýasalan, reňk ýok, konserwantlar, goşundylar ýok.Zawodda önümçiligiň her bir prosedurasynda işleýän 50 işgärden ybarat ýörite hünärli topar bar.Olaryň köpüsiniň işinde 10 ýyldan gowrak tejribesi bar. On ýyldan gowrak wagtdan soň, “Luscious” topary yzygiderli tagalla edensoň, öý haýwanlaryny söýýänleriň köpüsi tarapyndan önümlerimiz ykrar edildi.Haýwan iýmitleriniň ähli görnüşlerinde “Luscious” markalary ajaýyp gülleýär: “iň meşhur önümler”, “Iň meşhur önümler”, “Hytaýyň internet haýwanlary iýmit baýragyna täsir edýär” we ş.m. “Sarp edijiler tarapyndan iň meşhur, önümler üçin iň meşhurlyk” Hormat Luscious we wy consciencedanyň güýji, we ýokary hilli haýwan iýmitini öndürmek karary.