baş_banner
Hyzmatymyz
1509958251177194_03

OEM bukjasy

Biziň tarapyndan çap edilen we gaplanan öz belligiňiz bolup biler.

1509958251177194_06

Omörite önümler

Hytaýda iýmit iýmit gözleg we ösüş merkezi bar, ýapon gözleg we hünärmenleri bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

1509958251177194_08

Productokary we durnukly önümiň hili

1998-nji ýyldan başlap, öý haýwanlarynyň iýmit önümçiliginde 16 ýyldan gowrak tejribe toplaň

1509958251177194_10

Wagtynda eltip bermek

1509958251177194_12

Bäsdeşlik bahasy

1509958251177194_14

Satuw hyzmat toparyndan soň ýörite