baş_banner
Ördek Jerki seriýasy

Ördek Jerki seriýasy

Guradylan ördekdäki iň oňat it iýmiti et 100% arassa ördek etinden ýasalan, etli, lezzetli we ýokumly.Ördek göwsi öz fermamyzdan gelýär we düzümleri täze we sagdyn.El bilen ýasalan, reňk bermeýän, konserwantlar ýok, goşundylar Ördek it iýmitleri , Bu baýraklary öwretmek, daşary çykmak we gezelenç etmek, iýmitlenmek üçin ulanylyp bilner Önüm ýokary basyşly we pes temperaturaly sowadyjy tehnologiýa bilen guradylýar we iýmitlenmek bolup biler. saklanýar.Aýratyn sterilizasiýa ussahanasynyň üsti bilen sterilizasiýa edilen önüm, gatlak boýunça barlandy we önümiň hiline kepillendirilýär Luscious haýwan iýmiti ähli çig mal öz fermamyzdan we Hytaý gözegçilik we karantin hasaba alnan zawod - Her bir material barlanar zawodyna gelensoň.Ulanylýan materialymyzyň 100% tebigy we saglykdygyna göz ýetirmek.